Hai Hai Ramen


OPEN
Monday to Thursday - 5 to 9 PM
Friday to Sunday - 12 to 9 PMPh 07 3876 5947

Menu